Wanneer krijg je kinderopvangtoeslag?


Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Je krijgt kinderopvangtoeslag als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je werkt, studeert of volgt een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling
  • Je krijgt kinderbijslag van de SVB of een pleegouderbijdrage voor het kind
  • Je draagt bij in de kosten van levensonderhoud van je kind
  • Je kind staat bij jou ingeschreven op het woonadres
  • Het kindercentrum of de gastouder is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Je hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten
  • Je kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs
  • Je betaalt de kosten voor kinderopvang
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Je krijgt kinderopvangtoeslag voor de opvang van de kinderen in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder.

Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen, het aantal kinderen, het uurtarief, het soort opvang en het aantal opvanguren.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek