Veelgestelde vragen


Ex partner heeft nieuwe wasmachine gekocht, valt deze in de gezamenlijke boedel?

Wanneer de echtscheiding is aangevraagd maar nog niet volledig is afgehandeld en jouw ex-partner een nieuwe wasmachine heeft gekocht, dan valt deze inderdaad nog in de gezamenlijke boedel.

Vanaf het moment dat het echtscheidingsverzoekschrift is ingediend bij de rechtbank, is de gemeenschap van goederen geëindigd. Als er daarna een nieuwe wasmachine wordt gekocht, dan is die niet meer gezamenlijk, maar van jezelf of van je ex-partner.

Wie is er verantwoordelijk voor de hypotheek bij scheiding?

Je gaat scheiden en je hebt samen met je partner een hypotheek. Wie is er verantwoordelijk voor de hypotheek?

Als je tijdens het huwelijk samen de verplichting had om de hypotheekrente en de aflossing te betalen, dan loopt dat na de scheiding gewoon door. Als één van beiden verzuimd te betalen, dan zal de hypotheekverstrekker de andere persoon aanspreken. In de meeste gevallen staat immers in de hypotheekakte dat je allebei hoofdelijk aansprakelijk bent. De bank kiest: je wordt allebei aangesproken, of één van de twee. Wordt er niet betaald, dan zal uiteindelijk de bank de woning te koop zetten. Uit de opbrengst wordt dan de hypotheek terugbetaald en worden achterstallige rente en verdere kosten verrekend.

Hij of zij betaalt niet meer mee, wat moet ik dan?

In een echtscheidingsconvenant zijn de onderlinge verplichtingen tussen jou en je ex-partner vastgelegd. Dat betreft afspraken over het gebruik van het huis en de doorlopende kosten van de woning, zoals de rente en aflossing. Als de ander op welke reden dan ook niet meebetaalt, dan is vaak de oplossing dat een en ander wordt verrekend bij de notaris als de woning wordt overgedragen.

Na de scheiding wil ik afstand doen van mijn aandeel in de woning, de hypotheek en de overwaarde aan mijn ex-partner. Mag dat?

Ja! Je kunt afstand doen van de hypotheek. Je toekomstige ex-partner moet hiervoor de hypotheek overnemen als hij/zij deze zelf kan financieren. Jij wordt dan ontslagen uit hoofdelijke aansprakelijkheid. De bank moet echter daarvoor toestemming geven. Wel heb jij het recht/de plicht op de helft van de overwaarde/onderwaarde. Voor de financiering van de woning kun je contact opnemen met één van onze hypotheekadviseurs. Je kunt afzien van het recht op de overwaarde, maar houdt er dan rekening mee dat je wordt benadeeld. Dit kan leiden tot fiscale consequenties.

Fiscale gevolgen

Als je afstand doet van de woning, de hypotheek en de overwaarde, dan kan er sprake zijn van een overbedeling van de huwelijkse boedel. Dit kan door de Belastingdienst gezien worden als schenking. (bij overwaarde). Deskundig Scheiden werkt nauw samen met fiscalisten en advocaten, zodat u van tevoren goed wordt geïnformeerd.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test