Privacyverklaring SnelSamenScheiden


Privacyverklaring SnelSamenScheiden

Naam: Deskundig Scheiden, handelend onder de naam SnelSamenScheiden (KVK: 01166206)
Adres: Krammerstraat 27-HS (1078 KG) te Amsterdam.
Website: www.snelsamenscheiden.nl

Wie zijn wij?

SnelSamenScheiden – en alle met haar in de groep verbonden ondernemingen – respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van de website. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.snelsamenscheiden.nl (hierna: “website”).

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we persoonsgegevens die wij van u verkrijgen gebruiken, beveiligen en verwerken. Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld. Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring op de website. Deze kunt u vinden onderaan de website.

Welke gegevens verzamelen wij?

Op onze website worden alleen gegevens verzameld die u aan ons doorgeeft of die wij verkrijgen door het gebruik van de website.

Gegevens die u doorgeeft

Als u een formulier invult op onze website, vragen wij u om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw aanvraag.

Gegevens die wij verzamelen

Op basis van het gebruik van de website leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IPadres) door gebruik te maken van cookies. Deze cookies verzamelen we om gebruiksstatistieken van de website te verzamelen en voor het personaliseren van de website.

Welke doelen hebben wij om gegevens te verzamelen?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
 • Het uitvoeren van de met ons gesloten overeenkomsten;
 • Om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Op basis van de gebruikersstatistieken kunnen we zien of de huidige website goed functioneert.
 • Wanneer wij zien dat bepaalde onderdelen verbetering nodig hebben, passen we de website hierop aan
 • Het communiceren met onze relaties;
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

SnelSamenScheiden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SnelSamenScheiden maakt gebruik van gebruik van moderne beveiligingstechnieken, zoals de HTTPS verbinding (Secure Socket Layer) om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de website van SnelSamenScheiden gaat de bezoeker akkoord, dat deze gegevens tijdelijk worden opgeslagen in één of meer databases. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SnelSamenScheiden verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met via info@snelsamenscheiden.nl

Het gebruik van de website

SnelSamenScheiden heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens SnelSamenScheiden van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten. SnelSamenScheiden kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SnelSamenScheiden, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier en/of afsprakenformulier op de website aan SnelSamenScheiden verstrekt.

Wanneer u een afspraak- of contactformulier hebt ingevuld, of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten via de website, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.  SnelSamenScheiden kan o.a. de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Salaris-/inkomensgegevens;
 • Gegevens partner;
 • Schuldgegevens;
 • Persoonlijke adviesbehoefte.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

SnelSamenScheiden verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan SnelSamenScheiden uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Contact- en afsprakenformulier

Als u het contact- en/of afsprakenformulier op onze website invult of iets downloadt, of ons een
e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websitebezoek

Op de website van SnelSamenScheiden worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SnelSamenScheiden gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google

Met tools van Google meten we het gedrag op onze website en verzamelen we gebruikersstatistieken. Ook met deze partij heeft SnelSamenScheiden een bewerkersovereenkomst afgesloten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Het privacybeleid van Google is in te zien via https://policies.google.com/privacy.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een website bezoek naar uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt gestuurd en worden daarop geplaatst. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren. Op deze manier hoeft u deze informatie niet steeds opnieuw te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze website te vereenvoudigen. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden.

Cookies uitschakelen

U kunt via onze cookie pagina aangeven welke cookies aan mogen staan of u kunt de cookies uitschakelen (behalve de noodzakelijke). Wilt u cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van uw browser.

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van SnelSamenScheiden is verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

SnelSamenScheiden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door opdrachtnemer gedurende vijf jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

Delen van uw gegevens met anderen

SnelSamenScheiden verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vragen over gegevens of laten wijzigen?

Voor kennisneming, verbetering of het verwijderen van uw gegevens kunt u altijd contact opnemen via e-mail. U kunt contact opnemen met:

SnelSamenScheiden

Krammerstraat 27-HS (1078 KG) te Amsterdam

e-mailadres: info@snelsamenscheiden.nl

SnelSamenScheiden zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  Wij zijn ook telefonisch bereikbaar van 09:00 uur tot 17:00 uur via 085-4890372

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03-12-2018

Is online scheiden geschikt voor uw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test