Hoe wordt alimentatie berekend?


Voor het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie en partneralimentatie wordt een zogeheten draagkrachtberekening (alimentatieberekening) opgesteld. Kosten € 175 incl. BTW.

Draagkrachtberekeningen zijn complexe berekeningen. Op basis van de inkomens van jou en je ex-partner, je behoeften en de behoeften van de kinderen kan worden berekend wat de hoogte van de kinder- en partneralimentatie zal zijn. De hoogte van de alimentatie is geen vaststaand bedrag. Bij de berekening wordt ook rekening gehouden met je persoonlijke situatie.

Voor kinderalimentatie geldt, dat de kinderalimentatie altijd minimaal € 25,- per maand per kind bedraagt, ongeacht de hoogte van het inkomen van de alimentatieplichtige partner. Dit minimum van € 25,- is wel een vaststaand bedrag.

Voor partneralimentatie bestaat er geen minimumbedrag. Als het inkomen van de alimentatieplichtige niet voldoende toereikend is, dan vervalt de partneralimentatie. Alimentatiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De hoogte van de indexatie hangt samen met de jaarlijkse stijging van de lonen in Nederland. Als de lonen stijgen, stijgt dus ook de alimentatie.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek