Documenten voor echtscheiding


Echtscheiding aanvragen? Welke documenten?

Als je de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap aanvraagt, dan wenst de rechtbank in het bezit gesteld te worden van documenten.

De rechtbank benodigt de volgende documenten:

  1. Een kopie van de geldige identiteitsbewijzen/paspoorten van partijen (de man, de vrouw en de kinderen).
  2. Uittreksel uit het huwelijksregister. Deze is op te vragen bij de gemeente waar u gehuwd bent. (het originele exemplaar heeft een geldigheidstermijn niet ouder dan 3 maanden).
  3. Uittreksel uit het register van geregistreerde partnerschappen (alleen indien geregistreerd partnerschap). Deze is op te vragen bij de gemeente waar u samen het geregistreerd partnerschap heeft gesloten (het originele exemplaar heeft een geldigheidstermijn niet ouder dan 3 maanden).
  4. Uittreksel uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen. Deze is op te vragen bij de gemeente waar de kinderen geboren zijn (het originele exemplaar heeft een geldigheidstermijn van niet ouder dan 3 maanden).

TIP: vraag deze documenten al in een vroeg stadium op!

Geldigheid van de uittreksels

De geldigheid van de uittreksels is niet ouder dan 3 maanden. Soms duurt een echtscheidingsprocedure langer dan 3 maanden. In dat geval informeren wij u gedurende het scheidingsproces hierover en laten wij u tijdig weten als er nieuwe uittreksels aangevraagd moeten worden.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek