Toeslagen

Op dit moment vraag je je vast af hoe het nu allemaal verder moet. Waar heb ik recht op? Welke toeslagen kan ik krijgen? Op www.belastingdienst.nl/toeslagen kan je precies zien waar je recht op hebt en hoe je dit aanvraagt. Om er voor te zorgen dat je zo snel mogelijk toeslagen krijgt zijn er enkele dingen van belang:

  • Degene die de woning verlaat moet op een ander adres ingeschreven staan.
  • Scheiding moet aangevraagd zijn bij de rechtbank. (Het makkelijkste is te wachten met het aanvragen tot de rechtbank beschikking heeft gegeven. Dit is bij ons al snel na indiening van de processtukken.
  • Op de website van de Belastingdienst bij Mijn toeslagen moet de aanvraagdatum van de scheiding doorgegeven worden. In het menu klik je op ‘Wijziging doorgeven’, ‘Gezin en huishouden’ en vervolgens op ‘Wij gaan scheiden of uit elkaar’.

Vanaf de 1e dag van de maand nadat bovenstaande punten geregeld zijn, zijn jullie geen toeslagpartners/ fiscale partners meer. Stel dat je dit op 15 januari hebt geregeld dan zijn jullie vanaf 1 februari geen toeslagpartners meer.
Als je inkomen verandert, bijvoorbeeld omdat je meer of minder gaat werken of omdat je partneralimentatie ontvangt of krijgt. Dan moet je je nieuwe inkomen aan de Belastingdienst doorgeven via Mijn Belastingdienst. Als je dit doet, voorkom je dat je straks voor verrassingen komt te staan voor wat betreft aanslagen etc.toeslagen

Zorgtoeslag

Om zorgtoeslag te kunnen ontvangen mag je inkomen niet te hoog zijn en mag je niet teveel vermogen hebben. Deze bedragen worden ieder jaar aangepast. Op de website van de Belastingdienst staan de actuele voorwaarden.

Huurtoeslag

Niet iedereen die huurt kan huurtoeslag krijgen. Om in aanmerking te komen, mag je bijvoorbeeld niet te veel verdienen. Ook mag de huur niet te hoog of te laag zijn. Je vermogen mag niet te hoog zijn en het moet een zelfstandige woonruimte betreffen. Kijk op de website van de Belastingdienst naar de actuele voorwaarden.
Ontvingen jullie al huurtoeslag? Dan werkt het anders. Voor de huurtoeslag telt je ex-partner al niet meer mee vanaf de eerste dag van de maand nadat je niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Kinderopvangtoeslag

Ook in de gezinssituatie gaan er veranderingen plaatsvinden. Als een van beide ouders thuis was bij de kinderen en deze gaat nu werken, moeten de kinderen misschien wel naar de opvang. Ook als je een opleiding of een traject naar werk volgt kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. Bij de Belastingdienst kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is, naast kinderbijslag, een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Om kindgebonden budget te kunnen ontvangen mag je inkomen en je vermogen niet te hoog zijn. Kindgebonden budget wordt per maand betaald. Kijk op de website van de Belastingdienst naar de actuele voorwaarden.
Gaan jullie voor co-ouderschap dan kan je alleen kindgebonden budget ontvangen voor het kind als je de aanvrager bent van de kinderbijslag. Kindgebonden budget kan niet verdeeld worden over de ouders als het één kind betreft. Wel kan je als je twee kinderen hebt bij iedere ouder een kind laten inschrijven. Ieder van de ouders kan dan kinderbijslag aanvragen en dus kindgebonden budget ontvangen. De minst verdienende ouder krijgt meestal een hoger kindgebonden budget.

Kinderbijslag

Als jullie op dit moment kinderbijslag ontvangen, moeten jullie bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de wijziging door gaan geven. Degene bij wie na de scheiding de kinderen wonen heeft recht op de kinderbijslag en deze zal dan ook zijn/haar bankrekeningnummer door moeten geven.
Bij co-ouderschap kan de kinderbijslag over beide ouders verdeeld worden betaald, maar als jullie meerdere kinderen hebben kunnen jullie ook gaan voor de optie dat jullie beiden voor een kind kinderbijslag ontvangen. Bekijk de website van de SVB voor meer informatie en de mogelijkheden.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek