Samenlevingscontract

Als je samenwoont met een ander dan kun je een samenlevingscontract op stellen. Dit kansamenlevingscontract zowel bij onderhandse akte, oftewel een contract dat jullie onderling hebben opgesteld, als bij notariële akte. Een notaris stelt dan een samenlevingsovereenkomst op. Indien je sommige voordelen van de overheid wil genieten is een samenlevingscontract bij notariële akte vereist (bijvoorbeeld partnerpensioen).

In een samenlevingscontract kunt je regels omtrent het samenleven afspreken. Je moet hierbij denken aan:

  • kosten voor de huishouding;
  • de bankrekeningen;
  • kosten voor de opvoeding van kinderen;
  • een boedelverdeling;
  • een verblijvingsbeding.

Kosten voor de huishouding zijn de kosten die die jullie maken, denk hierbij aan de boodschappen, verzekeringen, huur/hypotheek, kosten van gezamenlijke vakanties, medische verzorging, etc. Kortom alle uitgaven voor het dagelijks bestaan. Jullie kunnen in het samenlevingscontract opnemen hoe jullie de kosten gaan verdelen. Ook de kosten voor de opvoeding van de kinderen moeten gedeeld worden. Je kunt er voor kiezen dit naar rato van inkomen te doen of je betaalt ieder de helft van de gemaakte kosten.

Voor wat betreft de bankrekeningen kunnen jullie afspreken dat je ieder je eigen bankrekening behoudt. Jullie kunnen er ook voor kiezen om een en/of rekening te openen.

In het contract kan je vastleggen wat bij het opstellen ervan specifiek van jou is en van je partner. Dit heet de boedelverdeling.

Een verblijvingsbeding is een beding waarin vastgelegd kan worden dat al een van de samenwoners komt te overlijden de andere samenwoner de gemeenschappelijke goederen mag houden.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek