Samenlevingscontract

Als je samenwoont met een ander dan kun je een samenlevingscontract op stellen. Dit kansamenlevingscontract zowel bij onderhandse akte, oftewel een contract dat jullie onderling hebben opgesteld, als bij notariële akte. Indien je sommige voordelen van de overheid wil genieten is een samenlevingscontract bij notariële akte vereist (bijvoorbeeld partnerpensioen).

In een samenlevingscontract kunt je regels omtrent het samenleven afspreken. Je moet hierbij denken aan:

  • kosten voor de huishouding;
  • de bankrekeningen;
  • kosten voor de opvoeding van kinderen;
  • een boedelverdeling;
  • een verblijvingsbeding.

Een verblijvingsbeding is een beding waarin vastgelegd kan worden dat al een van de samenwoners komt te overlijden de andere samenwoner de gemeenschappelijke goederen mag houden.

Is online scheiden geschikt voor uw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test