Polissen (spaargeld/spaartegoeden en levensverzekeringen)

polissenspaargeldZijn jullie getrouwd in gemeenschap van goederen of heb je een geregistreerd partnerschap, dan moet je in principe het hele vermogen verdelen. Ieder heeft recht op de helft. Dat geldt ook voor de saldi van bank- en spaarrekeningen en polissen, zoals levensverzekeringen en beleggingspolissen. Als jullie huwelijkse voorwaarden hebben, zijn de gemaakte afspraken welke daarin staan van belang.

Spaargeld

De verdeling van het spaargeld levert vaak geen problemen op. Het saldo is bij jullie allebei bekend en dat kan je makkelijk verdelen. Bij gemeenschap van goederen maakt het niet uit of het te verdelen geld op een rekening staat welke maar op één naam staat of dat het een en/of rekening is. Het saldo van alle bankrekeningen valt namelijk binnen de huwelijksgoederengemeenschap. Er is wel een uitzondering. Als één van beiden tijdens het huwelijk een schenking of erfenis met een uitsluitingsclausule gekregen heeft, blijft deze buiten de verdeling.
Ook een negatief saldo op een bankrekening moet je, net zoals een positief saldo, verdelen.

Spaarrekeningen van kinderen

Spaarrekeningen van de kinderen vallen ook binnen de huwelijksgoederengemeenschap. Officieel zouden jullie het saldo op deze rekeningen ook op dezelfde manier moeten delen. In een echtscheidingsconvenant maken mensen vaak de afspraak dat het saldo wat opgebouwd is voor en van de kinderen blijft.

Polissen
Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben mensen vaak meerder polissen afgesloten. Vaak zijn er ook polissen welke gekoppeld zijn aan de hypotheek. Denk hierbij aan een levensverzekering, overlijdensrisicoverzekering, beleggingspolis etc. Ook voor deze polissen geldt dat je deze moet verdelen. Hierin valt wel onderscheid te maken. Je hebt namelijk polissen waar een waarde in opgebouwd wordt en polissen waar geen waarde in opgebouwd wordt. Die waarde heet ook wel een spaarelement.

Polissen met een waarde

Kapitaalverzekering

Eén van de bekendste polissen waar een waarde in opgebouwd wordt is een kapitaalverzekering. Deze polis is vaak gekoppeld aan de hypotheek. Men betaalt maandelijks een premie aan een verzekeringsmaatschappij. Uiteindelijk is het de bedoeling dat op de einddatum van de hypotheek de hypotheekschuld ineens afgelost wordt. Ervan uitgaande dat je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, moet je de waarde van de levensverzekering op het moment van scheiding ook met elkaar verdelen.

Lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering sluit men vaak af als oudedagsvoorziening, of aanvulling hierop. De betaalde premie is vaak fiscaal aftrekbaar. Het gespaarde bedrag betaalt de verzekeringsmaatschappij vaak pas uit op de pensioendatum. Vaak ontvang je dan iedere maand een bedrag waar je dan weer belasting over betaald. In een lijfrenteverzekering bouw je waarde op, maar dit bedrag is niet altijd makkelijk te verdelen. Dit komt doordat de opgebouwde waarde niet zomaar uitgekeerd kan worden zonder dat hierover belasting betaald moet worden. Bij een scheiding moet berekend worden wat de waarde is na aftrek van belastingen.

Polissen zonder een waarde

Overlijdensrisicoverzekering

Je hebt ook polissen waarin je geen waarde opbouwt, bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering (ORV). Deze polis wordt alleen uitgekeerd als de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt. Op het moment dat de polis beëindigd wordt, keert de verzekeringsmaatschappij dan ook geen bedrag uit.

Heb je vragen over polissen, neem dan contact op met je verzekeraar of je verzekeringsagent.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek