Pensioen

Pensioenverevening

Verevening van pensioenrechten bij scheiding betekent dat het ouderdomspensioen tussen jou en je ex-partner wordt verdeeld. Dit noemt men de standaardverdeling. Het gaat om het verdelen van het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Wat opgebouwd is voor het huwelijk, wordt niet meegerekend voor deze pensioenverevening.

De Wet Verevening Pensioen geldt niet als je ongehuwd samenwonend bent of geen geregistreerd partnerschap hebt. Je kunt wel zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen, bijvoorbeeld in een notarieel samenlevingscontract. Voor veel pensioenuitvoerders is een samenlevingscontract een voorwaarde voor een partnerpensioenregeling.

Conversie pensioen

Bij conversie van ouderdomspensioen (omzetting) kies je bij de scheiding voor een andere verdeling dan de standaardverdeling. Je zet als het ware de helft van het pensioen van de ander om in een eigen pensioen. Omzetting is alleen mogelijk bij echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Het is alleen mogelijk als de ex-partner en de pensioenuitvoerder met het verzoek instemmen.

Eigen aanspraak op ouderdomspensioen

Bij conversie van ouderdomspensioen wordt het deel dat na verdeling toekomt aan de ex-partner (die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd), samen met het bijzonder nabestaandenpensioen voorgoed omgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen.

Beide ex-partners hebben na de omzetting hun eigen ouderdomspensioen. Het maakt voor wat betreft de pensioenuitkering niet uit of de ander nog wel of niet meer in leven is. De ex-partner ontvangt na conversie het ouderdomspensioen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen is een uitkering die je kunt krijgen als de ex-partner overlijdt. Het bijzonder nabestaandenpensioen is de uitkering die een ex-partner krijgt als de andere ex-partner overlijdt. Dit heet een bijzonder nabestaandenpensioen, omdat je ten tijde van het overlijden van de ex-partner al gescheiden bent. Bij omzetting laat je het bijzonder nabestaandenpensioen omzetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen.

Vastleggen

Afspraken over conversie zijn vastgelegd in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. De afspraken over conversie moet je ook vastleggen in het convenant.

Uitsluiting pensioen

Het is ook mogelijk dat je kiest voor uitsluiting. Bij uitsluiting verdeel je het opgebouwde pensioen niet. Je kunt het pensioen uitsluiten via de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of via vastlegging in het convenant. Jij en je ex-partner moeten hier beide mee instemmen. Als één partner het niet eens is met uitsluiting, dan kies je voor de standaardverdeling ofwel pensioenverevening.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek