Partneralimentatie

Als je na de scheiding niet genoeg inkomsten hebt om van te leven, dan is de ex-partner wettelijk verplicht bij te dragen in deze kosten. Dit heet partneralimentatie.

Hoogte partneralimentatie

Je kunt samen met je ex-partner in onderling overleg afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Het is echter verstandiger om de partneralimentatie te berekenen via een draagkrachtberekening.  Dan krijg je een meer zuiver beeld van de eventuele hoogte van het te betalen en te ontvangen bedrag.

Hoelang heb je recht op partneralimentatie?

In principe heb je maximaal recht op 5 jaar partneralimentatie. Als het huwelijk korter heeft geduurd dan 10 jaar, heb je maximaal recht op de helft van de jaren die het huwelijk heeft geduurd. Bijvoorbeeld bij een huwelijk van 8 jaar, geeft dit het recht op 4 jaar partneralimentatie.

Op de regel hierboven zijn een aantal uitzonderingen:

  • Heeft het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd, en is de gewezen partner op of voor 1 januari 1970 geboren en duurt het nog meer dan 10 jaar voordat deze partner AOW ontvangt? Dan duurt het recht op partneralimentatie 10 jaar.

 

  • Hebben jullie samen kinderen? Dan heb je recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar oud is.

 

  • Heeft het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd en ontvangt de ex-partner binnen 10 jaar na de scheiding AOW? Dan loopt de partneralimentatie tot het moment waarop de AOW begint.

 

  • Heeft het huwelijk korter dan 5 jaar geduurd en zijn er in dit huwelijk geen kinderen geboren, dan duurt het recht op kinderalimentatie net zo lang als dat het huwelijk heeft geduurd.

 

Belangrijk om te weten: de termijnen die hierboven beschreven staan zijn maximaal. Er kunnen dus andere afspraken gemaakt worden!

Partneralimentatie eindigt wanneer:

  • Eén van de ex partners komt te overlijden;
  • De alimentatieontvanger hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;
  • De alimentatieontvanger zelf genoeg inkomen heeft of wanneer de alimentatiebetaler de alimentatie niet langer meer kan betalen door een ‘wijziging van omstandigheden’;
  • De wettelijke termijn van betaling tot partneralimentatie is verstreken.

Wettelijke indexering

De alimentatiebedragen moet je jaarlijks aanpassen aan de loonstijgingen. Dit is de indexering van de alimentatie. In november stelt de Minister van Veiligheid en Justitie het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar veranderen. Bij het LBIO kan je berekenen met hoeveel de alimentatie omhoog gaat.

Verhaalsrecht

Vraag je binnen twaalf jaar na de scheiding een bijstandsuitkering aan, dan zal de Sociale Dienst (de gemeente) de uitkering op de ex-partner proberen te verhalen. Dit geldt alleen voor ex-partners, waarmee de uitkeringsgerechtigde gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. De Sociale Dienst wordt hiertoe verplicht door de verhaalswetgeving.

Dat betekent dat de te ontvangen partneralimentatie dan in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering. Als de ex-partners in het convenant zijn overeengekomen dat dat wordt afgezien van partneralimentatie, dan gaat de Sociale Dienst alsnog een deel van de uitkering verhalen op de alimentatieplichtige ex-partner. De verhaalswetgeving staat namelijk boven de afspraken die ex-partners samen hebben gemaakt.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek