Partneralimentatie

Als je na de scheiding niet genoeg inkomsten hebt om van te leven, dan is de ex-partner wettelijk verplicht bij te dragen in deze kosten. Dit heet partneralimentatie.

Hoogte partneralimentatie

Je kunt samen met je ex-partner in onderling overleg afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Het is echter verstandiger om de partneralimentatie te berekenen via een draagkrachtberekening.  Dan krijg je een meer zuiver beeld van de eventuele hoogte van het te betalen en te ontvangen bedrag.

Duur partneralimentatie

Ben je op of na 1 juli 1994 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan gelden de volgende wettelijke termijnen:

  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
  • bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen geldt de duur van het huwelijk;
  • het betalen van partneralimentatie geldt ook voor de beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Het betalen van partneralimentatie is niet van toepassing bij de beëindiging van een samenlevingscontract.

Voor scheidingen van vóór 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen.

Nieuwe wetgeving met betrekking tot partneralimentatie

Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe wet herziening partneralimentatie in. Bij het invoeren van deze wet verlaagt de maximum duur van partneralimentatie van 12 jaar naar 5 jaar. Er gelden uitzonderingen op deze maximum duur, namelijk:

  • Als er jonge kinderen zijn kan de maximum duur worden verlengd tot het jongste kind 12 jaar oud is;
  • Als je meer dan 15 jaar getrouwd bent en binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, kan je tot het moment dat je AOW ontvangt aanspraak maken op partneralimentatie;
  • Bij een huwelijk dat korter is dan 10 jaar kan leiden tot een kortere maximum duur dan 5 jaar. De duur van de termijn is gelijk aan de helft van het aantal jaren dat je getrouwd bent, tot een maximum van 5 jaar. Bijvoorbeeld als je 6 jaar getrouwd bent geweest dan geldt een termijn van 3 jaar.

In onderling overleg kunnen jullie je nu al aansluiten bij deze nieuwe wet.

Beëindiging van de partneralimentatie

Het betalen van partneralimentatie stopt als je ex-partner:

  • zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven;
  • met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;
  • overlijdt.

Wettelijke indexering

De alimentatiebedragen moet je jaarlijks aanpassen aan de loonstijgingen. Dit is de indexering van de alimentatie. In november stelt de Minister van Veiligheid en Justitie het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar veranderen. Bij het LBIO kan je berekenen met hoeveel de alimentatie omhoog gaat.

Verhaalsrecht

Vraag je binnen twaalf jaar na de scheiding een bijstandsuitkering aan, dan zal de Sociale Dienst (de gemeente) de uitkering op de ex-partner proberen te verhalen. Dit geldt alleen voor ex-partners, waarmee de uitkeringsgerechtigde gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. De Sociale Dienst wordt hiertoe verplicht door de verhaalswetgeving.

Dat betekent dat de te ontvangen partneralimentatie dan in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering. Als de ex-partners in het convenant zijn overeengekomen dat dat wordt afgezien van partneralimentatie, dan gaat de Sociale Dienst alsnog een deel van de uitkering verhalen op de alimentatieplichtige ex-partner. De verhaalswetgeving staat namelijk boven de afspraken die ex-partners samen hebben gemaakt.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Vraag een gratis gesprek aan.