Ouderschapsplan

Gaan jij en je partner uit elkaar en hebben jullie minderjarige kinderen? Dan moet er een ouderschapsplan opgesteld worden. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Als het kind 18 jaar of ouder is, dan hoef je geen ouderschapsplan op te stellen.

ouderschapsplanWat is het ouderschapsplan?

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met de kinderen. De afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan bestaat uit afspraken over de opvoeding en verzorging van de minderjarige kinderen. Dit om het zo overzichtelijk en prettig mogelijk te maken voor zowel de ouders als de kinderen. Het gaat onder andere over zaken met betrekking tot dagelijkse beslissingen, medische beslissingen, verzekeringen, kinderalimentatie, schoolkeuze, etc.

Het is ook verstandig om andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat je als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (thuiskomtijden, bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families (bezoek aan opa/oma) kan ook iets worden vastgelegd.

Ook wordt de zorg-contactregeling (omgangsregeling) vastgelegd in het ouderschapsplan. Vastgelegd wordt waar de kinderen gaan wonen (hoofdverblijf) en hoe vaak ze de andere ouder zien. Houd hierbij vooral ook rekening met de wensen, sociale contacten en hobby’s van de kinderen.

Aanpassen van het ouderschapsplan

Als kinderen opgroeien, kan het zijn dat situaties drastisch veranderen. Om die reden is het waarschijnlijk dat het ouderschapsplan in de toekomst nog een keer verandert.

Wat momenteel passend is, voldoet over een half jaar misschien niet meer. Daarom is het raadzaam om af te spreken dat jullie ieder (half) jaar samen in gesprek gaan om te kijken hoe alles verloopt en of het ouderschapsplan nog nageleefd wordt. Structurele wijzigen kunnen dan vastgelegd worden in een ‘aanvullende akte’. Dit kunnen jullie als ouders samen doen, maar Snel Samen Scheiden kan je hierbij ook helpen.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek