Onderneming

Indien een van beide partners een onderneming heeft, is dit van invloed op de echtscheiding. Het doel is om de continuïteit van de onderneming in acht te nemen bij de verdeling. Dit betekent niet dat dit de ondernemer vrijstelt van betaling aan de andere partner. Wel moet er worden gekeken naar een schappelijke oplossing voor de verdeling van de gemeenschap. Het is van belang dat de onderneming in een gezonde financiële staat blijft. De onderneming is namelijk de inkomstenbron voor (een van) de partners. Het goed lopen van de onderneming stelt de partner met onderneming in staat om eventuele kinder- en/of partneralimentatie te betalen.

Gemeenschap van goederen

Indien je in gemeenschap van goederen bent getrouwd zal ook de onderneming in deze gemeenschap vallen. Dit houdt in dat bij verdeling ook de helft van de onderneming eigenlijk van de (ex-)partner is. Om te zorgen dat de onderneming kan worden voortgezet is het mogelijk dat de ene partner de ander uitkoopt of dat de onderneming met instemming van beide partners buiten de verdeling gehouden wordt. Wat hierin een goede oplossing is, verschilt per situatie en het is dan ook verstandig om contact op te nemen met een van onze deskundigen.

Huwelijkse voorwaarden

Bij huwelijkse voorwaarden is het afhankelijk van deze voorwaarden wat er met de onderneming zal gebeuren tijdens een scheiding. Indien er een verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden opgenomen is, en deze is tijdens het huwelijk niet nageleefd, is het mogelijk dat er volgens de wet vanuit moeten worden gegaan dat er nooit huwelijkse voorwaarden zijn geweest. Als dit het geval is zal de zaak afgehandeld worden alsof men in algehele gemeenschap van goederen is getrouwd. In zaken met huwelijkse voorwaarden zijn er veel mogelijke situaties. Het is dan ook belangrijk om contact op te nemen met een van onze deskundigen.

Is online scheiden geschikt voor uw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test