Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) is een overheidsinstantie welke gaat over alimentatie gerelateerde zaken. Natuurlijk is het de bedoeling dat jullie het in onderling overleg regelen. Het is niet zo dat het LBIO dit standaard doet. Normaal gesproken betaalt degene die alimentatie moet betalen dit rechtstreeks aan de ander. Als de alimentatie niet betaald wordt, kan het LBIO de alimentatie innen.

Het LBIO kan ook op verzoek een alimentatieberekening uitvoeren. Daarnaast kun je bij deze instantie een verzoek indienen om kinder– en/of partneralimentatie te innen indien de alimentatieplichtige weigert te betalen.

Door middel van bemiddeling zal het LBIO proberen de alimentatieplichtige te overtuigen om alsnog te betalen. Als dit niet lukt dan kan deze instantie beslag leggen op bijvoorbeeld het salaris van de alimentatieplichtige. Het LBIO zal het nog aan alimentatiegerechtigde openstaande bedrag uitkeren. Extra kosten die zich in een dergelijk geval voordoen komen voor rekening van de alimentatieplichtige.

Kom je er samen niet meer uit, dan kan je contact opnemen met het LBIO. Er zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden aan de inning ervan:

  • alimentatie moet zijn vastgesteld door de rechter;
  • minimaal één maand achterstand (je ontvangt niets of te weinig);
  • betalingsachterstand moet minimaal €10,- zijn;
  • achterstand is niet ouder dan zes maanden;
  • je rekeningnummer moet bekend zijn bij je ex-partner.

 

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek