Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

Het landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) is een overheidsinstantie die gaat over alimentatie gerelateerde zaken. Het LBIO kan op verzoek een alimentatieberekening uitvoeren. Daarnaast kun je bij het LBIO een verzoek indienen om alimentatie te innen indien de alimentatieplichtige weigert te betalen.

Het LBIO zal eerst door middel van bemiddeling proberen de alimentatieplichtige te overtuigen om alsnog te betalen, lukt dit niet dan kan het LBIO bijvoorbeeld beslag leggen op het salaris van de alimentatieplichtige. Het LBIO zal het nog aan alimentatiegerechtigde openstaande bedrag uitkeren. Extra kosten die zich in een dergelijk geval voordoen komen voor rekening van de alimentatieplichtige.

 

Is online scheiden geschikt voor uw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test