Kinderalimentatie

Als je uit elkaar gaat en je hebt kinderen, dan moet je samen een financiële regeling afspreken voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. Dit heet kinderalimentatie. De ouder die de kinderen niet verzorgt betaalt meestal alimentatie voor de kinderen aan de verzorgende ouder.

Hoogte alimentatie in overleg

In onderling overleg kun je samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Hoeveel alimentatie je krijgt of moet betalen, hangt af van de inkomsten en uitgaven van jou en je ex-partner.

De hoogte van de kinderalimentatie komt in het ouderschapsplan te staan.

Je maakt samen afspraken over hoe de betaling in de praktijk gaat. De alimentatiebetaler maakt elke maand de alimentatie over op de bankrekening van de alimentatieontvanger. Bij co-ouderschap kun je er  eventueel samen voor kiezen een zogeheten ‘kinderrekening’ te hanteren.

Is het kind ouder dan 18 jaar? Dan krijgt het kind het geld zelf (tenzij het kind bijvoorbeeld nog bij één van de ouders woont).

Kinderalimentatie tot 21 jaar

Als ouders ben je wettelijk verplicht bij te dragen in het levensonderhoud van het kindKinderalimentatie, tot het kind 21 jaar is. Als kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen, dan heeft dat invloed op de hoogte van de kinderalimentatie.

Jaarlijkse wijziging kinderalimentatie

Elk jaar wijzigen de lonen. Dit heet indexering van de alimentatie. Elk jaar in november stelt de minister van Justitie en Veiligheid het percentage vast waarmee de alimentatie omhoog gaat. Bij het LBIO kan je berekenen met hoeveel de alimentatie omhoog gaat. Op 1 januari van het nieuwe jaar gaat dan het gewijzigde bedrag voor de kinderalimentatie in.

Kinderalimentatie bij co-ouderschap

Bij co-ouderschap maken de ouders evenveel kosten voor de verzorging en de opvoeding van de kinderen. Je kan er dan voor kiezen af te spreken geen kinderalimentatie te betalen. Wel wordt er kinderalimentatie betaald als je niet hetzelfde inkomen geniet. De ouder die het meest verdient moet dan de ouder met een lager inkomen compenseren met kinderalimentatie.

Bij co-ouderschap wordt vaak gebruik gemaakt van een aparte, gezamenlijke bankrekening. De zogeheten ‘kinderrekening’. Na de scheiding kunnen jullie hiervoor een nieuwe rekening openen of een oude en/of rekening hiervoor gebruiken. Beide ouders storten op deze kinderrekening een bedrag als bijdrage in bepaalde (extra) kosten voor de kinderen. De kinderbijslag kan je ook op deze rekening laten storten.

Let op: ook in het geval van co-ouderschap kan er een zuivere draagkrachtberekening opgesteld worden om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen. Kosten draagkrachtberekening € 175 incl. BTW.

Omgangsregeling of co-ouderschap. Wat kunnen wij voor je doen?

De keuze tussen een standaard omgangsregeling (bijvoorbeeld eenmaal per twee weken een weekend bij de ouder) of een co-ouderschap is een belangrijk onderwerp. Bij het maken van deze keuze is het verstandig je te laten adviseren en begeleiden door een deskundige. Snel Samen Scheiden kan u daarin adviseren. De door jullie gemaakte afspraken leg je vervolgens vast in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan.

Als je vragen hebt over de scheiding, het echtscheidingsconvenant, of het ouderschapsplan, neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact op met één van onze echtscheidingsspecialisten. Wij helpen je graag.

Informatieplicht (voor de ouder zonder gezag)

De ouder die het gezag heeft moet de ouder zonder gezag informatie geven over de kinderen. Het is verplicht om elkaar te informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen zoals medische aangelegenheden, zakgeld, het welzijn en de ontwikkeling van het kind en de schoolkeuze zelf.

Als de ouder met gezag belangrijke beslissingen wil nemen over de kinderen, moet hij of zij de mening vragen van de ouder zonder gezag. De ouder met gezag beslist uiteindelijk.

Derden, bijvoorbeeld leraren op school of werknemers van de kinderopvang moeten ook informatie geven aan de ouder zonder gezag als die daarom vraagt. De school kan de ouder zonder gezag ook uitnodigen voor een ouderavond.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek