Indexatie alimentatie

Per persoon verschilt de hoogte van de alimentatie, omdat dit op basisAlimentatie indexering van de draagkracht wordt berekend. Jaarlijks gaan de lonen iets omhoog en daarmee stijgt ook de alimentatie. Dit wordt ook wel indexatie genoemd en is wettelijk geregeld in artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek.

Het loonindexcijfer stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vast op basis van de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot salarissen. De Minister van Justitie stelt het percentage dan officieel vast en maakt dat (medio november) bekend in de Staatscourant.  Voor 2019 was dit 2%. De verhoging van de alimentatie moet je zelf regelen. Je kan dit berekenen via de website van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Vanaf 1 januari geldt dan het nieuwe bedrag.

Indexering geldt voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie.

Indexatie vorderen

Als je ex-partner weigert de indexering te betalen, kan je dit gaan vorderen. Het LBIO kan je hierbij helpen. Tot vijf jaar terug kan je achterstallige indexatie opeisen.

Convenant

Hebben jij en je ex-partner in het echtscheidingsconvenant de afspraak gemaakt de indexering niet toe te passen iedere jaar, dan hoef je niet jaarlijks het bedrag aan te passen. Hebben jullie hier geen afspraken over gemaakt, dan moet je het wel toepassen.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek