Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wanneer jij recht hebt op een toevoeging, dan betaalt de Raad voor rechtsbijstand een deel van de kosten voor de scheiding. Afhankelijk van jouw inkomen betaal je wel een eigen bijdrage. Hoe hoger jouw inkomen, hoe meer eigen bijdrage je moet betalen.

Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan de hoogte van het inkomen en het vermogen. Bij de beoordeling van jouw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad uit van je inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar.

Zit je in de wettelijke schuldsanering of heb je te maken met een faillissement? Vul dan bij de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand de passende eigen verklaring in. Mogelijk hoef je alleen de laagste eigen bijdrage te betalen. NB; In geval van echtscheiding wordt in principe niet uitgegaan van de gehuwdennorm. Dit in verband met tegengestelde belangen.

Alleenstaand Normen 2020 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

 

Eigen Bijdrage

 

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

 

t/m € 19.800 € 353 t/m € 27.500
€ 19.801 – € 20.500 € 427 € 27.501 – € 28.500
€ 20.501 – € 21.600 € 587 € 28.501 – € 29.800
€ 21.601 – € 23.500 € 747 € 29.801 – € 33.300
€ 23.501 – € 27.900 € 881 € 33.301 – € 39.400
Boven de € 27.900  

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

 

Boven de € 39.400
Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek