Gesubsidieerde rechtsbijstand

Let op! SNEL SAMEN SCHEIDEN werkt niet op basis van reguliere toevoegingen (gesubsidieerde rechtsbijstand). 

Wanneer jij wel recht hebt gesubsidieerde rechtsbijstand, dan betaalt de Raad voor Rechtsbijstand een deel van de kosten voor de scheiding. Dit wordt ook wel een reguliere toevoeging genoemd. Afhankelijk van jouw inkomen betaal je wel een eigen bijdrage. Hoe hoger jouw inkomen, hoe meer eigen bijdrage je moet betalen.

Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan de hoogte van het inkomen en het vermogen. Bij de beoordeling van jouw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad voor Rechtsbijstand uit van je inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit wordt het peiljaar genoemd.

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

Alleenstaand Normen 2023 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

 

Eigen Bijdrage

 

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

 

t/m € 21.300 € 218 t/m € 29.600
€ 21.301 – € 22.000 € 402 € 29.601 – € 30.700
€ 22.001 – € 23.300 € 574 € 30.701 – € 32.100
€ 23.301 – € 25.300 € 747 € 32.101 – € 35.900
€ 25.301 – € 30.000 € 918 € 35.901 – € 42.400
Boven de € 30.000  

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

 

Boven de € 42.400
Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek