Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen is een term uit het huwelijksvermogensrecht. Het huwelijksvermogensrecht is een onderdeel van het Personen- en familierecht. Als je trouwt, geldt automatisch deze vorm. Dit is dan weer te onderscheiden in twee andere vormen.

Twee vormen:

  • Is het huwelijk gesloten vóór 1 januari 2018 dan ben je in algehele gemeenschap van goederen. Van alles waar je voor het huwelijk eigenaar van was, zijn jullie nu samen eigenaar. Dat betekent dus dat als je gaat scheiden je ook alles 50/50 moet verdelen. Alleen als één van jullie beiden een schenking of erfenis ontvangen heeft en dit is met een uitsluitingsclausule verkregen, dan hoeft dit niet gedeeld te worden. Er is dan vastgelegd dat dit bij een scheiding buiten de verdeling valt.
  • Met ingang van 1 januari 2018 ben je getrouwd in een beperkte gemeenschap goederen. De bezittingen en schulden die je had voor het huwelijk worden niet gemeenschappelijk en blijven van jezelf. Ook erfenissen en giften tijdens het huwelijk worden niet gemeenschappelijk. Het is wel belangrijk dat je een goede administratie bijhoudt van de huwelijkse jaren. Je moet duidelijk vastleggen wat persoonlijk is en wat niet.

Dit geldt niet als jullie huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld. Als je huwelijkse voorwaarden vóór 1 januari 2018 hebt laten opstellen, dan dan heb je andere afspraken gemaakt en moet je volgens de huwelijkse voorwaarden afrekenen. Vaak is er een verrekenbeding overeengekomen in de huwelijkse voorwaarden. Als je deze niet nageleefd hebt, dan moet je over de huwelijkse jaren afrekenen alsof deze huwelijkse voorwaarden niet hebben bestaan.

Kortom; je moet dus goed kijken naar de datum waarop je getrouwd bent als je gaat scheiden. Er zijn, zoals hierboven al te lezen, duidelijke verschillen en ook afwijkingen.

Bijzondere persoonlijke bezittingen, dus bezittingen die echt verbonden zijn aan één van jullie, blijven van degene van wie het is. Denk hierbij aan sieraden, kleren, persoonlijke cadeaus, etc. In vaktaal zeggen we ook wel dat deze goederen verknocht zijn aan één van beiden.

 

 

 

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek