Echtscheidingsbeschikking

De echtscheidingsbeschikking is het schriftelijke document waarin staat dat de rechterBeschikking de echtscheiding heeft uitgesproken. Het convenant, met de door jullie gemaakte afspraken, is aan de beschikking gehecht. De beschikking noem je ook wel de grosse. De echtscheidingsbeschikking wordt uiteindelijk ingeschreven bij de gemeente. Na inschrijving bij de gemeente zijn jullie officieel gescheiden.

De beschikking van de rechter heeft een executoriale titel. Dat wil zeggen dat de ene partij de afspraken tegen de andere partij kan afdwingen wanneer deze zijn of haar afspraken niet nakomt. Als je ex-partner de afspraken over het betalen van partneralimentatie of kinderalimentatie niet nakomt dan kan je dit dus afdwingen bij het LBIO. Voor overige afspraken welke je ex-partner niet nakomt kun je allereerst contact opnemen met een jurist/advocaat. Deze kan bijvoorbeeld een brief opstellen om je ex-partner te herinneren aan de gemaakte afspraken. Deze jurist/advocaat kan je ook adviseren om een deurwaarder in te schakelen. De deurwaarder kan doordat er een executoriale titel op de beschikking rust onder andere beslag leggen.

Ben je de beschikking onverhoopt kwijt geraakt dan kan je allereerst contact opnemen met de persoon die je bijgestaan heeft tijdens de echtscheiding. Ook kan je een afschrift van de echtscheidingsbeschikking opvragen bij de rechtbank.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test