Co-ouderschap

Co-ouderschap is een omgangsregeling voor ouders die niet meer bij elkaar zijn en wel samen voor de kinderen zorgen. Na de scheiding kunnen de ouders kiezen voor co-ouderschap. Co-ouders kiezen voor een gelijke verdeling van de zorgtaken en opvoedtaken voor hun kinderen. Ook worden de kosten verdeeld. De gemaakte afspraken met betrekking tot de kinderen leggen jullie vast in een ouderschapsplan.

Co-ouderschap is niet in de wet geregeld. Jij en je ex-partner spreken zelf af hoe jullie dit doen.

Let op: Co-ouderschap hoeft niet persé 50%/50% te zijn. Je kunt afwijken. Bijvoorbeeld 60% van de tijd bij de ene ouder en 40% van de tijd bij de andere ouder. 

Bij co-ouderschap worden de volgende afspraken vastgelegd:

  • (Nagenoeg) gelijke verdeling van de zorg- en opvoedtaken. De kinderen wonen (ongeveer) evenveel bij elke ouder, bijvoorbeeld een week bij de ene ouder en een week bij de andere ouder. Of beide de helft van de week. Hoe je dit precies verdeelt, hangt af van jullie eigen wensen, werkschema’s en gewoonten.
  • Jullie dragen samen de kosten voor de opvoeding.
  • ‘Samenwerken’ is een vereiste. Jullie houden rekening met de kinderen én met elkaar. Van tevoren spreken jullie af op welke manier je informatie over de kinderen met elkaar deelt.

De voorwaarden

  • Beide ouders wonen redelijk dicht bij elkaar.
  • Grote mate van harmonie tussen beide ouders; zij dienen ook in de toekomst nog uitstekend met elkaar te kunnen overleggen.
  • Beide ouders werken parttime of ze zijn flexibel in de opvang van de kinderen.
  • De ouders zijn (deels) overdag beschikbaar voor de dagelijkse verzorging, opvoeding en opvang.
  • De kinderen moeten in staat zijn om in twee huizen te leven.
Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek