Akte van berusting

Zodra de rechtbank een uitspraak doet over de scheiding is er een Akte van berustingechtscheidingsbeschikking. Ieder van de partners kan gedurende een periode van drie maanden hiertegen in beroep te gaan.

Nadat jullie de echtscheidingsbeschikking hebben ontvangen, krijgen jullie een akte van berusting. Als je deze akte tekent, geef je daarmee aan het eens te zijn met de uitspraak van de rechter. Je geeft daarmee ook aan dat je niet in hoger beroep zult gaan. Het zou in het geval van een gezamenlijke scheiding ook vreemd zijn dat jullie het niet eens zijn, omdat jullie in principe samen het convenant opgesteld hebben en dit stuk allebei getekend hebben. Dit is dan ook al een contractuele overeenkomst in de zin van de wet.

Zodra de akte van berusting is getekend, dan verzoek je de gemeente de echtscheidingsbeschikking in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie huwelijk voltrokken is. Na de inschrijving ervan zijn jullie pas officieel gescheiden.

Het is niet verplicht een akte van berusting te tekenen. Na drie maanden verloopt de termijn waarin je in beroep kan gaan tegen de beschikking. Als deze termijn verlopen is, kan de scheiding ook zonder akte van berusting ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand.

Het ligt dus aan jullie zelf. Wil je het snel laten verlopen en wil je dat de scheiding snel officieel is, dan teken je de akte van berusting. Je kan de akte van berusting ook achterwege laten. Je moet  de gemeente alsnog verzoeken de beschikking in te schrijven in de registers. Dit moet je dan binnen zes maanden nadat de termijn waarin je in beroep kan gaan tegen de beschikking verstreken is doen.

Als je binnen de periode van drie maanden toch in hoger beroep wilt gaan tegen de scheiding, dan moet je een advocaat inschakelen. Deze kan je daarbij verder helpen.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek