Partneralimentatie

Misschien heeft u of uw ex-partner na de scheiding te weinig inkomen om van te leven. Dan betaalt de ander partneralimentatie.

Indien je voldoende inkomsten hebt om in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, dan kun je afzien van partneralimentatie.

Als je geen of weinig inkomsten hebt, dan dient de ex-partner alimentatie te betalen. De partneralimentatie kan in sommige gevallen echter eerder beëindigd worden als de ontvangende partner (de alimentatiegerechtigde) bijvoorbeeld opnieuw gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dan vervalt de partneralimentatie. Als ontvangende partner moet je dan wel kunnen aantonen dat dit het geval is en dat er reden is om geen alimentatie meer te hoeven ontvangen in de toekomst.

Een zuivere draagkrachtberekening ter zake partneralimentatie kost € 175 incl. BTW.

Wet Herziening Partneralimentatie

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet Herziening Partneralimentatie in werking getreden. De partneralimentatieduur is in sommige gevallen verkort van 12 naar 5 jaar.

Villa Pinedo helpt kinderen in een scheiding

Kinderen in een scheiding

Wij horen het vaak aan tafel. Ouders die naar elkaar uitgesproken hebben te willen scheiden, maar die het de kinderen nog niet verteld hebben. Dit is natuurlijk ook moeilijk. Het zijn je kinderen en je wilt je kinderen geen pijn doen en je wilt ze ook niet verdrietig zien. De gevolgen/effecten van een scheiding bij kinderen is per leeftijd verschillend. Ieder kind gaat er anders mee om en verwerkt het anders. Wij krijgen vaak de vraag of wij tips hebben bij het vertellen. De manier waarop je het de kinderen kan vertellen verschilt sowieso per kind. Onder andere Stichting Villa Pinedo kan de kinderen helpen.

Villa Pinedo

Villa Pinedo is speciaal voor kinderen van 10 tot 24 jaar waarvan de ouders in scheiding liggen. Kinderen kunnen hier een buddy krijgen. Een buddy is iemand die een training gevolgd heeft, tussen de 18 en 25 jaar oud is en zelf ouders heeft die gescheiden zijn. Kinderen kunnen bij Villa Pinedo terecht voor al hun vragen.

School

Het is erg belangrijk om de peuterspeelzaal/school in te lichten. Zij zien de kinderen in een andere situatie dan thuis en het is goed dat zij even een extra oogje in het zeil houden. Ook kunnen zij extra hulp inschakelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoolmaatschappelijk werk.

Boekjes

De afgelopen jaren zijn er diverse boekjes verschenen voor kinderen waarvan de ouders in scheiding liggen. Deze zijn er voor kinderen in verschillende leeftijden. Van voorleesboekjes voor de allerkleinsten tot een soort werkboek voor de wat oudere kinderen.

Ouderschapsplan

Je kan de wat oudere kinderen ook betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Vraag aan de kinderen eens wat zij fijn vinden. Hoe zouden zij een omgangsregeling voor zich zien.

Pensioen verdelen…?

Bij een scheiding moet je ook stil staan bij de verdeling van het pensioen. Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, heb je recht op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen Pensioen dat ten tijde van het huwelijk is opgebouwd moet in principe worden gedeeld. Hebben jullie huwelijkse voorwaarden, dan hebben jullie bij het opstellen van deze voorwaarden hoogstwaarschijnlijk afspraken gemaakt over de verdeling ervan bij een scheiding.

Door stil te staan bij de verdeling van het pensioen kunnen jullie voorkomen dat je bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door één van beiden voor verrassingen komt te staan. De verdeling van het ouderdomspensioen (standaardverevening), zoals dat nu nog geldt, is niet voor iedereen de beste oplossing. In onderling overleg kan je ook andere afspraken maken.

Standaardverevening

Op dit moment is dit de standaard. Deze manier van verdeling houdt in dat het pensioen dat ten tijde van het huwelijk opgebouwd is verdeeld wordt tussen jullie beiden. Wat voor of na het huwelijk opgebouwd is, wordt niet verdeeld. Het pensioenfonds zal het bedrag dat aan de ex-partner toekomt, aan hem of haar uitbetalen. Er kan ook een andere verhouding dan 50/50 afgesproken worden. De wetgever heeft met de standaardverevening ervoor willen zorgen dat de ene partner een goed pensioen heeft en de andere niet tot nauwelijks pensioen opgebouwd heeft. Je zag dat voorheen vaak, omdat de vrouw thuis bleef bij de kinderen. Zij bouwde dus, naast haar AOW, geen pensioen op.

Conversie

Bij conversie van ouderdomspensioen (omzetting) kies je bij de scheiding voor een andere verdeling dan de standaardverdeling. Je zet als het ware de helft van het pensioen van de ander om in een eigen pensioen. Omzetting is alleen mogelijk bij echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Het is alleen mogelijk als de ex-partner en de pensioenuitvoerder met het verzoek instemmen.

Conversie kan een goed oplossing zijn als er een leeftijdsverschil van meer dan vijf jaar is tussen jullie beiden. Wanneer één van beide dan met pensioen gaat en de ander moet nog een aantal jaren werken, heeft degene die al met pensioen is alleen de helft van zijn eigen deel. De ander die nog werkt heeft loon en de helft van het pensioen van de ander. Bij conversie krijg je gewoon je pensioen wanneer je zelf de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt en je bent dus niet ‘afhankelijk’ van de leeftijd van je ex-partner.

Er is echter wel een nadeel. Hebben jullie bij de scheiding gekozen voor conversie en één van beiden komt te overlijden dan heb je geen recht meer op het stukje pensioen dat destijds van jou was.

Uitsluiting

Het is ook mogelijk dat je kiest voor uitsluiting. Bij uitsluiting verdeel je het opgebouwde pensioen niet. Je kunt de verdeling ervan uitsluiten via de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of via vastlegging in het convenant. Jij en je ex-partner moeten hier beide mee instemmen. Als één partner het niet eens is met uitsluiting, dan kies je voor de standaardverdeling ofwel pensioenverevening.

Je ziet vaak dat mensen kiezen voor uitsluiting als het opgebouwde pensioen vrijwel gelijk is.

Mededeling aan pensioenfonds

Binnen twee jaar na de scheiding moet je de pensioeninstanties op de hoogte brengen van de gemaakte keuze. Deze melding moet je uiterlijk binnen twee jaar na de datum van de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het register van de burgerlijke stand doen. Als je dit tijdig doet kan de pensioeninstantie de uitkering aan de ex-partner regelen. Heb je het niet binnen de termijn van twee jaar gedaan, dan moet je het zelf allemaal regelen en ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Voor het betreffende formulier klik hier.

Drempelbedrag

Er geldt wel een drempelbedrag van € 465,94. Is het opgebouwde pensioen lager dan dit bedrag dan wordt het pensioen niet verdeeld.

Ex krijgt geen nieuwe hypotheek voor de woning

Je ziet het vaak een stel dat in scheiding ligt met een eigen woning waarbij de hypotheek 9 van de 10 keer op beide namen staat. Indien één van beiden in de woning wil blijven wonen, moet de ander uitgekocht worden. Als bijvoorbeeld de man in de woning wil blijven wonen moet hij een nieuwe hypotheek afsluiten of de oude overnemen.
Wat nu als het stel het erover eens is dat de man er blijft wonen, maar hij krijgt de financiering niet rond? We zien het regelmatig. Verkoop is een optie, maar vaak niet mogelijk omdat er een onderwaarde is of vanwege een andere reden. En nu?

Uitspraak

In een zaak waar het hof ’s-Hertogenbosch een oordeel moest geven, had een stel het ‘probleem’ van hierboven. De man wilde in de woning blijven maar kreeg de hypotheek niet op korte termijn voor elkaar. In onderling overleg zijn zij een waarde voor de woning overeengekomen waar de man de woning voor toegedeeld zou krijgen. Voorwaarde was wel dat hij ieder jaar aan zijn ex-vrouw zou laten zien dat hij probeerde de hypotheek te regelen en op zijn naam te krijgen. Tot die tijd zou de man alle woonlasten betalen en de vrouw volledig vrijwaren voor alle aanspraken welke de bank tegen haar zou kunnen laten gelden. Deze afspraken hadden zij vast laten leggen in een convenant.

Enkele jaren na de scheiding had de man de vrouw nog niet ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ter zake de hypothecaire geldlening. Hij voldeed wel netjes iedere maand de hypotheek, maar hij had zijn ex-vrouw niet ieder jaar laten zien dat hij probeerde de hypotheek op zijn naam te krijgen. De vrouw wilde niet meer hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de hypotheek en is daarom een rechtszaak begonnen.

De man kon aantonen dat hij de woning nog steeds niet kon overnemen en dus zijn ex-vrouw niet kon ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Zijn ex-vrouw eist dat de woning verkocht moet worden, omdat ze vindt dat het echtscheidingsconvenant niet voorziet in de situatie. Verder geeft ze aan dat de aansprakelijkheid voor de hypotheek haar problemen geeft, omdat zij geen lening kan krijgen. De man in kwestie is niet ver meer verwijderd van zijn pensioengerechtigde leeftijd en de vrouw heeft een bijstandsuitkering. Voor de bank kan het binnenkort bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd betekenen dat zij niet zo gul zijn met het verstrekken van een hypotheek.

De vrouw slaagt echter niet. De rechtbank en het hof oordelen hetzelfde. De situatie blijft zoals hij is. De woning blijft van de man en hij hoeft deze niet te verkopen. Het kan zijn dat de vrouw door deze afspraak dus nog lang hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de hypotheek. Het hof geeft aan dat partijen rekening hebben gehouden met de situatie dat de man niet de hypotheek op zijn naam kon krijgen. Hij zou dan de vrouw vrijwaren. Partijen hadden af kunnen spreken dat als het de man binnen een aantal jaren niet zou lukken de woning verkocht zou worden.
Verder doet de vrouw nog een beroep op de redelijkheid en billijkheid, maar dat helpt haar niet. De man betaalt de hypotheek iedere maand netjes en de vrouw toont niet aan dat zij door de aansprakelijkheid geen lening kan krijgen.

De uitspraak is begrijpelijk. Partijen hebben duidelijke afspraken gemaakt en er is geen bijzondere reden waardoor er vanaf gezien kan worden. Natuurlijk is de situatie wel bijzonder. Eigenlijk kan de man in lengte van dagen in de woning blijven en de vrouw blijft tot die tijd hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek. Wat als de man toch niet meer de hypotheek kan betalen of schulden maakt? Wat als hij komt te overlijden en schulden achterlaat. Die vrijwaring klinkt heel mooi, maar het moet allemaal wel kunnen. Het is niet duidelijk waarom partijen gekozen hebben voor deze optie.

Andere opties

Er zijn zeker nog andere en misschien wel veiligere opties. Partijen kunnen ook kiezen de woning voor een periode onverdeeld te laten. Men blijft dan nog samen eigenaar van de woning. De wet geeft een maximale termijn aan van vijf jaar en partijen kunnen in overleg deze termijn verlengen met steeds weer maximaal vijf jaar.

Onverdeeldheid houdt in dat één van beide in de woning woont en het gebruiksrecht heeft. Deze betaalt dan (grotendeels) de kosten. Denk aan de hypotheek en gebruikerslasten (gas, water en elektra). De ander moet ook ergens wonen en heeft deze lasten ook. Eigenaarslasten (gemeentelijke heffingen, verzekeringen etc.) zouden partijen gezamenlijk kunnen betalen, omdat zij ook samen eigenaar zijn. En wat gaan partijen doen met de kosten van klein of groot onderhoud? Over het betalen van deze kosten kunnen partijen samen afspraken maken en dat is ook belangrijk om conflicten te voorkomen. Er kan ook afgesproken worden dat degene die in de woning blijft wonen jaarlijks moet aantonen dat hij/zij probeert de ander probeert te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Ook moet afgesproken worden wat er aan het eind van de afgesproken periode van de onverdeeldheid gaat gebeuren met de woning. Verkoopt men dan de woning, wordt het verlengt of wordt dat opengelaten.

Nadelen

Natuurlijk zijn er nadelen het onverdeeld laten van een woning. Zo kan degene die ‘vertrekt’ zelf vaak geen andere woning kopen en zal dus moeten huren. Hij/zij is namelijk al hoofdelijk aansprakelijk voor een hypotheek. De bank kan bij de vertrekkende persoon aankloppen als degene die in de woning blijft de hypotheek niet betaald. Ook kunnen er fiscale gevolgen zijn.

Geen enkele scheiding is hetzelfde

Iedere scheiding en daarmee ieder convenant is en blijft maatwerk. We hebben geen glazen bol en kunnen niet in de toekomst kijken. Het is wel heel belangrijk om alle punten waar mogelijk een conflict over kan komen uit te sluiten.

We hebben een koopwoning en nu?

Als jullie samen een koopwoning hebben en jullie hebben besloten te willen scheiden, gaat er veel veranderen in jullie situatie. Een belangrijke vraag die jullie jezelf moeten stellen, is wat er met de koopwoning gaat gebeuren. Blijft een van beiden in de woning wonen (ook wel toedeling), wordt de woning verkocht of blijft deze ‘onverdeeld’.

Hypotheek en alimentatie

Als je een hypotheek wilt afsluiten en je ontvangt of betaalt alimentatie dan kan dat invloed hebben. Het betalen van kinderalimentatie heeft doorgaans geen invloed op het verkrijgen van een hypotheek. Wanneer je partneralimentatie moet betalen dan heeft dat wel invloed op de hoogte van de hypotheek. De hypotheekverstrekker ziet het betalen van partneralimentatie als financiële verplichting en hierdoor kan het zijn dat je minder geld kunt lenen. Het bedrag dat je aan partneralimentatie betaalt, trekken ze van je inkomen af. De regels hiervoor verschillen per bank. Het is daarom belangrijk dat je contact opneemt met een hypotheekadviseur.

Het ontvangen van kinderalimentatie is niet van invloed op de hoogte van een nieuwe hypotheek, omdat de bank dat niet ziet als inkomen. Het ontvangen van partneralimentatie is wel inkomen, maar het houdt niet in dat je een hogere hypotheek kunt krijgen. Partneralimentatie hoeft niet stabiel te zijn. Als je ex-partner geen werk meer heeft, krijg je ook geen partneralimentatie meer. Het bedrag kan ook lager worden als je ex-partner met pensioen gaat.

Toedeling

Als één van beiden in de koopwoning wil blijven wonen kan deze proberen de ander uit te kopen. Er moet gekeken worden wat de woning waard is. Degene die er wil blijven wonen moet dan samen met een hypotheekadviseur gaan kijken of het lukt de ander uit te kopen. Na de overname van de hypotheek of het afsluiten van een nieuwe hypotheek moeten jullie naar de notaris. Als iemand in de woning kan blijven wonen kan dat voordelen hebben. kan verschillende voordelen hebben. Je hoeft geen overdrachtsbelasting te betalen, één van beiden hoeft maar te verhuizen en degene die er blijft wonen hoeft hoogstwaarschijnlijk niet te klussen. Als jullie kinderen hebben kan het voor hun ook fijner zijn. Er verandert al heel veel als hun ouders gaan scheiden. Als zij in hetzelfde huis kunnen blijven wonen kan dat goed zijn voor ze.

Verkoop

Als jullie beiden niet in de woning willen blijven of het is niet mogelijk dat de een de ander uitkoopt, dan is de volgende logische stap om de woning te verkopen. Met de opbrengst van de verkoop wordt dan eerst de hypotheek afgelost. Met het bedrag dat overblijft lossen jullie overige leningen af. Wat dan nog overblijft wordt verdeeld over jullie beiden. Als er een restschuld is, dan wordt deze ook verdeeld.

Onverdeeldheid

Om verschillende redenen kan het voorkomen dat de een de ander niet kan uitkopen. Er is dan een optie om de woning onverdeeld te laten. Dit houdt in dat jullie beiden nog eigenaar blijven van de woning, maar dat maar een iemand er woont. Het is echter niet in alle gevallen aan te raden, omdat je niet ‘los’ komt van elkaar. Ook kan degene die de woning verlaat geen andere woning kopen, omdat de bank hier vaak niet mee akkoord gaat.

Vakantie als gezin of ieder apart?

De zomervakantie staat weer voor de deur. Als je in scheiding ligt of net gescheiden bent, zal dat even vreemd zijn. De vakantie is misschien al een tijdje geleden geboekt. Gaan jullie nog samen als gezin of ga je allebei apart met de kinderen op vakantie? Bekijk met elkaar wat mogelijk is en hoe jullie het willen gaan doen. Als de kinderen oud genoeg zijn kan je ook om hun mening vragen. Of je nu nog als gezin of alleen met de kinderen op vakantie gaat, maak sowieso goede afspraken.

Vakanties vastleggen in ouderschapsplan

Afspraken over vakanties worden ook vastgelegd in een ouderschapsplan. Als je alleen met de kinderen op vakantie gaat moet je iets meer regelen. De ene ouder moet namelijk de andere ouder toestemming geven als het gaat om een buitenlandse vakantie. Begin daarom op tijd met het regelen van de benodigde documenten

Toestemming andere ouder

Een kind heeft een eigen paspoort of identiteitskaart nodig voor een buitenlandse vakantie. Voor de aanvraag van een identiteitsbewijs moeten beide ouders/gezag houders toestemming geven als het kind jonger dan 12 jaar is. Voor het aanvragen van een paspoort is dat zelfs als het kind jonger dan 18 jaar. Als ouders kun je gezamenlijk naar het gemeentehuis gaan om een identiteitsbewijs of paspoort aan te vragen of de ene ouder geeft de andere ouder schriftelijk toestemming. Dit kan je doen door een toestemmingsverklaring te ondertekenen en een kopie van het identiteitsbewijs toe te voegen.

Voorkom kinderontvoering

Wanneer kinderen met één ouder op vakantie gaan moet er per minderjarig kind een toestemmingsformulier “reizen met een minderjarige naar het buitenland” ingevuld worden. De ene ouder geeft dan de andere ouder toestemming om alleen met het minderjarige kind naar het buitenland te reizen. Het lijkt misschien allemaal erg overdreven, maar het is niet voor niets dat dit tegenwoordig verplicht is. Kinderen van ouders die gescheiden worden zo beschermd tegen kinderontvoering.

Kinderen in een scheiding en de omgang met hun ouders

Zoals een cliënt dat laatst heel mooi zei: “Kinderen hebben recht op het zien van hun ouders en niet andersom”. Dit klopt precies. Zo staat het ook in artikel 1:377a van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel beschrijft het recht op omgang.

Standaard omgangsregeling of co-ouderschap

Mensen kennen vaak de misschien wel ‘ouderwetse’ standaardomgangsregeling, waarbij de kinderen eens in de veertien dagen een weekend bij vaak de vader verblijven. Ook hebben ze wel een van co-ouderschap gehoord, waarbij bijvoorbeeld de kinderen de ene week bij de moeder en de andere week bij de vader wonen.

Voorwaarden co-ouderschap

Aan co-ouderschap zijn sowieso voorwaarden verbonden. Allereerst moeten de ouders naar de kinderen kijken. Zij moeten in staat zijn om in twee huizen te gaan wonen. De ouders moeten onderling goed kunnen communiceren, omdat ze elkaar regelmatig gaan zien en vaak moeten overleggen. Ook moeten ze in staat zijn afspraken te maken en zich hieraan houden. Natuurlijk is het bij co-ouderschap van belang dat je bij elkaar in de buurt woont.

De ervaring leert dat de man de standaardomgangsregeling vaak te weinig vindt en dat is het in de meeste gevallen ook. Als er altijd ‘family life’ heeft bestaan en de kinderen zien dan hun vader maar eens in de veertien dagen, dan is dat een hele verandering voor het hele gezin. Vroeger werkte vaak alleen de vader en bleef moeder thuis om voor de kinderen te zorgen. Tegenwoordig werken vaak beide ouders. De vrouw wil vaak geen co-ouderschap, omdat zij toch vaak de meeste zorg van de kinderen voor haar rekening nam.

Wat men vaak niet weet is dat er ook een middenweg zit tussen de standaardomgangsregeling en co-ouderschap. Ouders kunnen kijken naar de roosters of de dagen waarop zij werken. Toen zij nog getrouwd waren, hadden ze het misschien wel zo geregeld dat vader op een dag vrij was en dat moeder aan het werk was. Waarom zou dat na een scheiding niet voortgezet kunnen worden?

Ouderschapsplan

Mensen weten vaak ook niet dat een ouderschapsplan niet voor altijd is. Kinderen worden ouder, ouders wisselen van baan, etc. Bij een wijziging van omstandigheden kan het ouderschapsplan aangepast worden. Je kan dan samen, of als dat niet lukt met een deskundige, bekijken of en zo ja, hoe het gedaan moet worden.

Kortom; Geen enkel ouderschapsplan is hetzelfde. Er moet echt naar jullie situatie gekeken worden om ervoor te zorgen dat er een omgangsregeling komt welke voor jullie beiden en de kinderen werkt.

Steeds meer ouderen scheiden

Bij een scheiding denk je niet direct aan ouderen. Toch hoor je het steeds meer en steeds vaker; mensen die op oudere leeftijd nog gaan scheiden. Na 20, 25, 30 of zelfs 40 jaar nog uit elkaar gaan. Samen een heel leven achter de rug hebben, kinderen, lief en leed gedeeld, etc. Tegenwoordig ligt er niet meer zo’n taboe op scheiden als vroeger. Er is meer openheid, maar toch zie je dat de gemiddelde leeftijd omhooggaat. Dit blijkt ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Redenen

Er zijn volgens deskundigen verschillende redenen voor de stijging van scheidingen op latere leeftijd. Een van die redenen is dat vrouwen financieel onafhankelijker worden. Ze hebben gewerkt en zelf iets opgebouwd. Ze zijn niet meer ‘genoodzaakt’ bij hun man te blijven. Ook hebben zij zelf sociale contacten opgebouwd en zijn ook op dat gebied minder afhankelijk dan vroeger het geval was. Partners hebben ook steeds vaker een eigen bankrekening.

Veranderingen

De wetgever speelt ook in op de veranderingen. Vanaf 1 januari aanstaande gaat de maximale termijn voor partneralimentatie van 12 naar 5 jaar. Al zijn er wel uitzonderingen. Een van de uitzonderingen welke van belang is bij ouderen is dat als zij minimaal 15 jaar getrouwd zijn geweest en binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, zij recht hebben op partneralimentatie tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Ook is er een overgangsregeling die 7 jaar gaat duren. Als je voor 1970 geboren bent, je bent minimaal 15 jaar getrouwd geweest en je krijgt over meer dan 10 jaar AOW, dan is de duur voor het ontvangen van partneralimentatie maximaal 10 jaar.

Sinds 1 mei 1995 wordt bij een scheiding het pensioen standaard verevend, al kun je hier ook vanaf zien. Verevenen betekent dat je recht hebt op het pensioen van je partner wat tijdens het huwelijk opgebouwd is. Vanaf 2021 wordt het pensioen wat ten tijde van het huwelijk opgebouwd is, omgezet in een eigen pensioen. Dit noemt men ook wel conversie. Afwijken ervan blijft altijd mogelijk. De wetgever speelt met onder andere deze veranderingen in op het feit dat vrouwen financieel onafhankelijker worden.

Langere levensduur

Een andere reden voor het besluit op latere leeftijd nog te gaan scheiden is de langere levensduur. Ouderen leven nu langer dan vroeger en ook na het bereiken van de pensioenleeftijd willen zij nog genieten en gelukkig zijn. Als je beiden altijd gewerkt hebt en je komt ineens samen thuis te zitten, kan dat wrijving geven. Dit kan ervoor zorgen dat men alsnog rond hun 50ste/60ste besluit de knoop door te hakken en alleen verder te gaan.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek