Eigen woning

Ex krijgt geen nieuwe hypotheek voor de woning

Geplaatst op: 30 juli, 2019

Je ziet het vaak een stel dat in scheiding ligt met een eigen woning waarbij de hypotheek 9 van de 10 keer op beide namen staat. Indien één van beiden in de woning wil blijven wonen, moet de ander uitgekocht worden. Als bijvoorbeeld de man in de woning wil blijven wonen moet hij een nieuwe hypotheek afsluiten of de oude overnemen.
Wat nu als het stel het erover eens is dat de man er blijft wonen, maar hij krijgt de financiering niet rond? We zien het regelmatig. Verkoop is een optie, maar vaak niet mogelijk omdat er een onderwaarde is of vanwege een andere reden. En nu?

Uitspraak

In een zaak waar het hof ’s-Hertogenbosch een oordeel moest geven, had een stel het ‘probleem’ van hierboven. De man wilde in de woning blijven maar kreeg de hypotheek niet op korte termijn voor elkaar. In onderling overleg zijn zij een waarde voor de woning overeengekomen waar de man de woning voor toegedeeld zou krijgen. Voorwaarde was wel dat hij ieder jaar aan zijn ex-vrouw zou laten zien dat hij probeerde de hypotheek te regelen en op zijn naam te krijgen. Tot die tijd zou de man alle woonlasten betalen en de vrouw volledig vrijwaren voor alle aanspraken welke de bank tegen haar zou kunnen laten gelden. Deze afspraken hadden zij vast laten leggen in een convenant.

Enkele jaren na de scheiding had de man de vrouw nog niet ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ter zake de hypothecaire geldlening. Hij voldeed wel netjes iedere maand de hypotheek, maar hij had zijn ex-vrouw niet ieder jaar laten zien dat hij probeerde de hypotheek op zijn naam te krijgen. De vrouw wilde niet meer hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de hypotheek en is daarom een rechtszaak begonnen.

De man kon aantonen dat hij de woning nog steeds niet kon overnemen en dus zijn ex-vrouw niet kon ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Zijn ex-vrouw eist dat de woning verkocht moet worden, omdat ze vindt dat het echtscheidingsconvenant niet voorziet in de situatie. Verder geeft ze aan dat de aansprakelijkheid voor de hypotheek haar problemen geeft, omdat zij geen lening kan krijgen. De man in kwestie is niet ver meer verwijderd van zijn pensioengerechtigde leeftijd en de vrouw heeft een bijstandsuitkering. Voor de bank kan het binnenkort bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd betekenen dat zij niet zo gul zijn met het verstrekken van een hypotheek.

De vrouw slaagt echter niet. De rechtbank en het hof oordelen hetzelfde. De situatie blijft zoals hij is. De woning blijft van de man en hij hoeft deze niet te verkopen. Het kan zijn dat de vrouw door deze afspraak dus nog lang hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de hypotheek. Het hof geeft aan dat partijen rekening hebben gehouden met de situatie dat de man niet de hypotheek op zijn naam kon krijgen. Hij zou dan de vrouw vrijwaren. Partijen hadden af kunnen spreken dat als het de man binnen een aantal jaren niet zou lukken de woning verkocht zou worden.
Verder doet de vrouw nog een beroep op de redelijkheid en billijkheid, maar dat helpt haar niet. De man betaalt de hypotheek iedere maand netjes en de vrouw toont niet aan dat zij door de aansprakelijkheid geen lening kan krijgen.

De uitspraak is begrijpelijk. Partijen hebben duidelijke afspraken gemaakt en er is geen bijzondere reden waardoor er vanaf gezien kan worden. Natuurlijk is de situatie wel bijzonder. Eigenlijk kan de man in lengte van dagen in de woning blijven en de vrouw blijft tot die tijd hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek. Wat als de man toch niet meer de hypotheek kan betalen of schulden maakt? Wat als hij komt te overlijden en schulden achterlaat. Die vrijwaring klinkt heel mooi, maar het moet allemaal wel kunnen. Het is niet duidelijk waarom partijen gekozen hebben voor deze optie.

Andere opties

Er zijn zeker nog andere en misschien wel veiligere opties. Partijen kunnen ook kiezen de woning voor een periode onverdeeld te laten. Men blijft dan nog samen eigenaar van de woning. De wet geeft een maximale termijn aan van vijf jaar en partijen kunnen in overleg deze termijn verlengen met steeds weer maximaal vijf jaar.

Onverdeeldheid houdt in dat één van beide in de woning woont en het gebruiksrecht heeft. Deze betaalt dan (grotendeels) de kosten. Denk aan de hypotheek en gebruikerslasten (gas, water en elektra). De ander moet ook ergens wonen en heeft deze lasten ook. Eigenaarslasten (gemeentelijke heffingen, verzekeringen etc.) zouden partijen gezamenlijk kunnen betalen, omdat zij ook samen eigenaar zijn. En wat gaan partijen doen met de kosten van klein of groot onderhoud? Over het betalen van deze kosten kunnen partijen samen afspraken maken en dat is ook belangrijk om conflicten te voorkomen. Er kan ook afgesproken worden dat degene die in de woning blijft wonen jaarlijks moet aantonen dat hij/zij probeert de ander probeert te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Ook moet afgesproken worden wat er aan het eind van de afgesproken periode van de onverdeeldheid gaat gebeuren met de woning. Verkoopt men dan de woning, wordt het verlengt of wordt dat opengelaten.

Nadelen

Natuurlijk zijn er nadelen het onverdeeld laten van een woning. Zo kan degene die ‘vertrekt’ zelf vaak geen andere woning kopen en zal dus moeten huren. Hij/zij is namelijk al hoofdelijk aansprakelijk voor een hypotheek. De bank kan bij de vertrekkende persoon aankloppen als degene die in de woning blijft de hypotheek niet betaald. Ook kunnen er fiscale gevolgen zijn.

Geen enkele scheiding is hetzelfde

Iedere scheiding en daarmee ieder convenant is en blijft maatwerk. We hebben geen glazen bol en kunnen niet in de toekomst kijken. Het is wel heel belangrijk om alle punten waar mogelijk een conflict over kan komen uit te sluiten.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek