Kinderen in een scheiding en de omgang met hun ouders

Geplaatst op: 4 juli, 2019

Zoals een cliënt dat laatst heel mooi zei: “Kinderen hebben recht op het zien van hun ouders en niet andersom”. Dit klopt precies. Zo staat het ook in artikel 1:377a van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel beschrijft het recht op omgang.

Standaard omgangsregeling of co-ouderschap

Mensen kennen vaak de misschien wel ‘ouderwetse’ standaardomgangsregeling, waarbij de kinderen eens in de veertien dagen een weekend bij vaak de vader verblijven. Ook hebben ze wel een van co-ouderschap gehoord, waarbij bijvoorbeeld de kinderen de ene week bij de moeder en de andere week bij de vader wonen.

Voorwaarden co-ouderschap

Aan co-ouderschap zijn sowieso voorwaarden verbonden. Allereerst moeten de ouders naar de kinderen kijken. Zij moeten in staat zijn om in twee huizen te gaan wonen. De ouders moeten onderling goed kunnen communiceren, omdat ze elkaar regelmatig gaan zien en vaak moeten overleggen. Ook moeten ze in staat zijn afspraken te maken en zich hieraan houden. Natuurlijk is het bij co-ouderschap van belang dat je bij elkaar in de buurt woont.

De ervaring leert dat de man de standaardomgangsregeling vaak te weinig vindt en dat is het in de meeste gevallen ook. Als er altijd ‘family life’ heeft bestaan en de kinderen zien dan hun vader maar eens in de veertien dagen, dan is dat een hele verandering voor het hele gezin. Vroeger werkte vaak alleen de vader en bleef moeder thuis om voor de kinderen te zorgen. Tegenwoordig werken vaak beide ouders. De vrouw wil vaak geen co-ouderschap, omdat zij toch vaak de meeste zorg van de kinderen voor haar rekening nam.

Wat men vaak niet weet is dat er ook een middenweg zit tussen de standaardomgangsregeling en co-ouderschap. Ouders kunnen kijken naar de roosters of de dagen waarop zij werken. Toen zij nog getrouwd waren, hadden ze het misschien wel zo geregeld dat vader op een dag vrij was en dat moeder aan het werk was. Waarom zou dat na een scheiding niet voortgezet kunnen worden?

Ouderschapsplan

Mensen weten vaak ook niet dat een ouderschapsplan niet voor altijd is. Kinderen worden ouder, ouders wisselen van baan, etc. Bij een wijziging van omstandigheden kan het ouderschapsplan aangepast worden. Je kan dan samen, of als dat niet lukt met een deskundige, bekijken of en zo ja, hoe het gedaan moet worden.

Kortom; Geen enkel ouderschapsplan is hetzelfde. Er moet echt naar jullie situatie gekeken worden om ervoor te zorgen dat er een omgangsregeling komt welke voor jullie beiden en de kinderen werkt.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek