pensioen

Steeds meer ouderen scheiden

Geplaatst op: 27 juni, 2019

Bij een scheiding denk je niet direct aan ouderen. Toch hoor je het steeds meer en steeds vaker; mensen die op oudere leeftijd nog gaan scheiden. Na 20, 25, 30 of zelfs 40 jaar nog uit elkaar gaan. Samen een heel leven achter de rug hebben, kinderen, lief en leed gedeeld, etc. Tegenwoordig ligt er niet meer zo’n taboe op scheiden als vroeger. Er is meer openheid, maar toch zie je dat de gemiddelde leeftijd omhooggaat. Dit blijkt ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Redenen

Er zijn volgens deskundigen verschillende redenen voor de stijging van scheidingen op latere leeftijd. Een van die redenen is dat vrouwen financieel onafhankelijker worden. Ze hebben gewerkt en zelf iets opgebouwd. Ze zijn niet meer ‘genoodzaakt’ bij hun man te blijven. Ook hebben zij zelf sociale contacten opgebouwd en zijn ook op dat gebied minder afhankelijk dan vroeger het geval was. Partners hebben ook steeds vaker een eigen bankrekening.

Veranderingen

De wetgever speelt ook in op de veranderingen. Vanaf 1 januari aanstaande gaat de maximale termijn voor partneralimentatie van 12 naar 5 jaar. Al zijn er wel uitzonderingen. Een van de uitzonderingen welke van belang is bij ouderen is dat als zij minimaal 15 jaar getrouwd zijn geweest en binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, zij recht hebben op partneralimentatie tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Ook is er een overgangsregeling die 7 jaar gaat duren. Als je voor 1970 geboren bent, je bent minimaal 15 jaar getrouwd geweest en je krijgt over meer dan 10 jaar AOW, dan is de duur voor het ontvangen van partneralimentatie maximaal 10 jaar.

Sinds 1 mei 1995 wordt bij een scheiding het pensioen standaard verevend, al kun je hier ook vanaf zien. Verevenen betekent dat je recht hebt op het pensioen van je partner wat tijdens het huwelijk opgebouwd is. Vanaf 2021 wordt het pensioen wat ten tijde van het huwelijk opgebouwd is, omgezet in een eigen pensioen. Dit noemt men ook wel conversie. Afwijken ervan blijft altijd mogelijk. De wetgever speelt met onder andere deze veranderingen in op het feit dat vrouwen financieel onafhankelijker worden.

Langere levensduur

Een andere reden voor het besluit op latere leeftijd nog te gaan scheiden is de langere levensduur. Ouderen leven nu langer dan vroeger en ook na het bereiken van de pensioenleeftijd willen zij nog genieten en gelukkig zijn. Als je beiden altijd gewerkt hebt en je komt ineens samen thuis te zitten, kan dat wrijving geven. Dit kan ervoor zorgen dat men alsnog rond hun 50ste/60ste besluit de knoop door te hakken en alleen verder te gaan.

Is online scheiden geschikt voor jouw situatie?

Willen jullie snel scheiden? Dat kan! Al binnen 3 à 5 weken kan alles geregeld zijn.

Doe de gratis test Gratis gesprek
Meer weten over online scheiden? Gratis gesprek