Wat is echtscheidingsbemiddeling?
Echtscheidingsbemiddeling, ook wel mediation genoemd, is bemiddeling bij het regelen van de scheiding tussen jou en je partner. Jullie gaan niet op zoek naar het conflict, maar naar de oplossing. De echtscheidingsbemiddelaar, ook wel mediator genoemd, begeleidt jullie in dit proces. Jullie zijn allebei meer tot overleg in staat dan jullie denken. Je moet alleen over een drempel heen en daar helpt de bemiddelaar je bij.

De echtscheidingsbemiddeling is gebaseerd op de wil om op vrijwillige basis samen, in vertrouwen, tot afspraken te komen. Dit bemiddelingsproces verloopt soepeler dan een proces bij de rechter. Een proces bij de rechter met bijstand van een advocaat zal uitmonden in een langdurig juridisch proces. Daarnaast zijn de kosten bij een dergelijk juridisch proces aanzienlijk hoger dan het inschakelen van een mediator. Tenslotte maken jullie de afspraken samen, waardoor meer draagkracht ontstaat om gemaakte afspraken in de toekomst goed uit te voeren.

Hoe werkt echtscheidingsbemiddeling?
Een echtscheidingsbemiddelaar is iemand die verstand heeft van communicatie. De bemiddelaar is onafhankelijk, kiest geen partij en zorgt ervoor dat jullie allebei je verhaal kunnen doen en dat jullie naar elkaar luisteren. Tijdens de gesprekken met de bemiddelaar zal er voldoende aandacht zijn voor jullie emoties. Jullie emoties moeten besproken worden, voordat er goede afspraken gemaakt kunnen worden. Daarnaast zorgt een bemiddelaar ervoor dat de afspraken die jullie maken, juridisch juist zijn.

De vier stappen bij bemiddeling

  1. Het intakegesprek. De bemiddelaar legt in het eerste gesprek duidelijk uit wat mediation is. Daarna tekenen jullie een mediation-overeenkomst. Hierin spreek je af dat de gesprekken vertrouwelijk zijn, dat je vrijwillig meedoet en dat je actief mee zult doen aan de gesprekken. Je kunt trouwens met mediation stoppen wanneer je wilt.
  2. De verkenningsfase. Onder leiding van de bemiddelaar analyseren jullie het conflict, totdat de standpunten en belangen van jullie allebei duidelijk zijn. Aan het einde van deze fase vraagt de bemiddelaar of jullie willen zoeken naar een oplossing die tegemoetkomt aan ieders belang.
  3. De onderhandelingsfase. Jullie geven allebei mogelijke oplossingen. Daarbij houd je in je achterhoofd dat de oplossing een meerwaarde moet hebben voor jullie allebei, maar met name ook voor de kinderen.
  4. Afspraken vastleggen. Uiteindelijk stelt de bemiddelaar een vaststellingsovereenkomst op. Daarin staat welke afspraken jullie hebben gemaakt.

Wat kost echtscheidingsbemiddeling?
Je betaalt het uurloon van de echtscheidingsbemiddelaar en eventuele extra kosten, bijvoorbeeld voor het inhuren van een deskundige (denk hierbij aan een advocaat die de stukken indient bij de rechtbank). De mediator zal in overleg met jullie bepalen welke advocaat zal worden ingeschakeld. Normaliter deel je de kosten van mediation. Maar je kunt daarover natuurlijk andere afspraken maken.

Wat is het verschil tussen een mediator en een advocaat?
Mediator

Gezamenlijke advocaat Eigen advocaat